Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Trần Quang Lễ
 DH16QT03
 34a, Tổ 3, ấp 8, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 
 01645554551
 quangletran.98@gmail.com

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1654010214
Khoa: Quản trị kinh doanh
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Năm học: 2016

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.35 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Tình nguyện viên
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Tổ chức tham quan công ty CP ACE Cook Việt Nam (chưong trình học thực tế tại doanh nghiệp) - 23,26/5/2017 Tham dự
Định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2015, 2016 - Thời gian tổ chức: 11/10/16 Tham gia

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

5/2017 - 8/2017 Phục vụ
Message Coffee

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trần Quang Lễ