Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Nguyễn Nữ Quỳnh Giao
 DH16QT08
 Thôn Bình Lễ, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
 343/10A Tô Hiến Thành phường 12 quận 10
 0358275050
 1654012026giao@ou.edu.vn

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1654012026
Khoa: Quản trị kinh doanh
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Năm học: 2016

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.93 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 78 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Hội thảo kết hợp cộng đồng tiếng anh Izzi "IzziStudent" - 16/4/2017 Tham dự
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức
Tập huấn kỹ năng thủ lĩnh Thanh niên Tham gia

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

11/2016 - 4/2017 Cộng tác viên chăm sóc khách hàng_Partime
Bảo Gia Hưng Thịnh

8/2017 - 9/2017 Phục vụ Partime
Nhà hàng Tokyo Deli

3/2018 - Hiện tại Phục vụ Partime
Cổ phần TMDV Golden Gate-Nhà hàng Osaka Ohsho-

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Nữ Quỳnh Giao