Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Huỳnh Thị Ngân
 DH16QT08
 Khu Vực Tiên Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
 84/18 Huỳnh Khương An, Gò Vấp
 01663576293
 huynhngan.1098@gmail.com

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1654012069
Khoa: Quản trị kinh doanh
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Năm học: 2016

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.49 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình Đại nhạc hội “Phấn" - Thời gian tổ chức: 05/11/2016 Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Hội thảo kết hợp cộng đồng tiếng anh Izzi "IzziStudent" - 16/4/2017 Tham dự
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Tập huấn kỹ năng thủ lĩnh Thanh niên Tham gia

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Huỳnh Thị Ngân