Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Huỳnh Thị Ngân
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 10-12-1998
Địa chỉ thường trú: Khu Vực Tiên Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Địa chỉ tạm trú: 84/18 Huỳnh Khương An, Gò Vấp
Điện thoại: 01663576293
Email: huynhngan.1098@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.41 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 74 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình Đại nhạc hội “Phấn" - Thời gian tổ chức: 05/11/2016 Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Hội thảo kết hợp cộng đồng tiếng anh Izzi "IzziStudent" - 16/4/2017 Tham dự
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Ngày hội sách - Thời gian tổ chức: Ngày 18/6/2018 - 19/6/2018 Thành viên Ban tổ chức
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức
Tập huấn kỹ năng thủ lĩnh Thanh niên Tham gia

Kỹ năng

Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ Xếp loại
chứng chỉ tin học A trắc nghiệm 6.7 thực hành 8.9

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Huỳnh Thị Ngân