Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Minh Anh
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 12-12-1998
Địa chỉ thường trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Điện thoại: 0349565366
Email: 1654050005anh@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 5.27 Trung bình
Điểm rèn luyện tích lũy 74 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo chia sẻ tri thức: "Tin học đại cương" - Thời gian tổ chức: 04/12/2016 Tham gia
Hội thảo DXC - Thời gian tổ chức: 21/08/2017 Tham gia
Hội thảo Hướng nghiệp cùng Capgemini - Thời gian tổ chức: 07/08/2017 Tham gia
Hội thảo hướng nghiệp, chia sẻ tri thức "Kỹ thuật lập trình" Tham gia
Hội thảoKỹ năng: viết đề cương & báo cáo nghiên cứu khoa học - Thời gian tổ chức: 23/10/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức
Tọa đàm "WebMaster" - Thời gian tổ chức: 12/10/2016 Tham dự

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Minh Anh