Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Minh Anh
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 12-12-1998
Địa chỉ thường trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Điện thoại: 0349565366
Email: 1654050005anh@ou.edu.vn

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo chia sẻ tri thức: "Tin học đại cương" - Thời gian tổ chức: 04/12/2016 Tham gia
Hội thảo DXC - Thời gian tổ chức: 21/08/2017 Tham gia
Hội thảo Hướng nghiệp cùng Capgemini - Thời gian tổ chức: 07/08/2017 Tham gia
Hội thảo hướng nghiệp, chia sẻ tri thức "Kỹ thuật lập trình" Tham gia
Hội thảoKỹ năng: viết đề cương & báo cáo nghiên cứu khoa học - Thời gian tổ chức: 23/10/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia
Tọa đàm "WebMaster" - Thời gian tổ chức: 12/10/2016 Tham dự

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Minh Anh