Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Thu Hiền
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 08-10-1999
Địa chỉ thường trú: 12 đường Cây điệp Sông Thao, Xã Cây Gáo, , Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ tạm trú: 498 nguyễn văn công phường 3 gò vấp thành phố hồ chí minh
Điện thoại: 0926173414
Email: 1757010080hien@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.95 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 80 Tốt

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo Hướng nghiệp - Ngày hội nghề nghiệp Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thu Hiền