Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Thu Hiền
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 08-10-1999
Địa chỉ thường trú: 12 đường Cây điệp Sông Thao, Xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ tạm trú: 498 nguyễn văn công phường 3 gò vấp thành phố hồ chí minh
Điện thoại: 0926173414
Email: 1757010080hien@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy 80 Tốt

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thu Hiền