Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Hồ sơ online
Họ và Tên : Võ Lê Diễm Quỳnh
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 14-07-1999
Địa chỉ thường trú: Xóm 2, thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ tạm trú: 62/20/34 Huỳnh Khương An, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01626094437
Email: dp1.volediemquynh@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

3/2018 - Hiện tại Teaching Assistant
Apollo Lê Quang Định

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Võ Lê Diễm Quỳnh