Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 06-09-1999
Địa chỉ thường trú: 25 Trần Văn Giáp, P.Hiệp Tân, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 25 Trần Văn Giáp, P.Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0972435522
Email: bichn4923@gmail.com

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

8/2017 - 4/2018 Interpreter/Supporter
Capstone Vietnam

Giao lưu trao đổi với đại diện Trường của các nước. Là cầu nối giữa nhà Trường với phụ huynh học sinh, tư vấn cho phụ huynh đồng thời phiên dịch cho phụ huynh khi có thắc mắc về việc du học với các đại diện, chuyên gia của Trường. Check in mã code cho các quý phụ huynh học sinh đến tham dự hội thảo

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Ngọc Bích Trâm