Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Trần Phương Thảo
 DH17CT03
 105 Rạch Cùng, F 7, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
 105 Rạch Cùng, F 7, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
 01265140618
 1756022033thao@ou.edu.vn

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1756022033
Khoa: XHH - CTXH - ĐNA
Ngành học: Công tác xã hội
Năm học: 2017

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

9/2017 - 12/2017 Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Hallo - Bánh Mì Má Hải

Học được kỹ năng bán hàng , giao tiếp ứng xử , tăng thêm sự tự tin , tập trung , nhanh nhẹn .

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trần Phương Thảo