Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên bán hàng
Họ và Tên : Trịnh Lưu Hồng Hạnh
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 30-08-1999
Địa chỉ thường trú: 19/20 đường ủy Ban ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0976324553
Email: trinhluuhonghanh2017@gmail.com

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

11/2017 - Hiện tại Thu ngân
Nhà hàng cơm tấm Cali

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trịnh Lưu Hồng Hạnh