Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên Part-time ca 2B
Họ và Tên : Nguyễn Trần Quốc Bảo
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 14-09-1999
Địa chỉ thường trú: Gòn 2, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ tạm trú: 34 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4,Gò Vấp , Tp.HCM
Điện thoại: 01684142742
Email: nguyentranquocbao588@gmail.com

Mục tiêu nghề nghiệp

Hoàn thành tốt công việc được giao , cố gắng phấn đấu trong công việc cũng như tự rèn luyện bản thân các kĩ năng giao tiếp , ứng xử 

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.92 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

8/2017 - 2/2018 Serve
TNHH Ken's House ( Coffee And Pets )

Công việc Part time

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Trần Quốc Bảo