Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Đào Lê Phong Lan
 DH17LA02
 269A ấp Bàu Sen, Xã đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 269A ấp Bàu Sen, Xã đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 01267147467
 landaolephong.law@gmail.com

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1754070055
Khoa: Luật
Ngành học: Luật
Năm học: 2017

Mục tiêu nghề nghiệp
Nhân viên tư vấn luật

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 5.86 Trung bình
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

8/2017 - Hiện tại cashier and coonnecter
cheese Coffee

Giao tiếp với khách hàng nhận order nước cho khách, giúp đỡ khách khi gặp khó khăn,

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Đào Lê Phong Lan