Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên văn phòng, lễ tân khách sạn.
Họ và Tên : Nguyễn Ngọc Phương Trinh
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 23-11-1999
Địa chỉ thường trú: 223 Lô S Chung Cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 223 Lô S Chung Cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01213976967
Email: 1754010365trinh@ou.edu.vn

Mục tiêu nghề nghiệp

Trao dồi kiến thức và thăng tiến trong công việc.

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.32 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Ngọc Phương Trinh