Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ.
Họ và Tên : Trà Duy Thanh
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 05-02-1999
Địa chỉ thường trú: 29/63/21 đoàn Thị điểm, Phường 1, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 29/63/21 đoàn Thị điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01224955196
Email: traduythanh99@gmail.com

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu trước tiên: học việc làm bất kỳ công việc dưới sự chỉ đạo của Anh/Chị . - Mục tiêu sau này: Có mức nhu nhập ở mức khá có thể giúp duy trì việc học tập của bản thân và được trải nghiệm trong doanh nghiệp. - Tôi hoàn toàn chấp nhận được học việc và sự đào tạo của Anh/Chị để trở thành nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

7/2017 - 12/2017 NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA
SIMPLE COFFEE

Với kinh nghiệm hơn 5 tháng làm nhân viên pha chế Barista .Tôi tin rằng với kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi của mình trong công việc tôi sẽ luôn làm hài lòng khách hàng và doanh nghiệp.

12/2017 - 4/2018 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
THUẬN KIỀU CAFÉ

Với kinh nghiệm hơn 4 tháng làm nhân viên phục vụ, tôi tin rằng mình sẽ luôn đảm nhận tốt vai trò và luôn làm hài lòng thực khách và doanh nghiệp.

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trà Duy Thanh