Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Thị Thùy Dương
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 13-06-1999
Địa chỉ thường trú: Tổ 9, ấp Long Thành A, Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ tạm trú: 322/4B Cách mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0343358142
Email: 1754030049duong@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.89 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Thùy Dương