Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : ĐƠN XIN VIỆC
Họ và Tên : Lê Nhật Vy
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 12-02-1999
Địa chỉ thường trú: TDP Thạnh Danh-phường Ninh Diêm, Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ tạm trú: 24a Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0935835916
Email: lenhatvy5004@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.23 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Lê Nhật Vy