Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Huỳnh Như Lài

Luật sư

Liên hệ

Nam/Nữ: Nữ
Ngày sinh: 27-09-2000
Điện thoại: 01626157327
Email: 1854060114Lai@ou.edu.vn
Địa chỉ thường trú: đại Hòa, Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Địa chỉ tạm trú: đại Hòa, Nhơn Hậu

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. Mong muốn được tiến xa hơn trong sự ghiệp

Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp
 • Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng soạn thảo và viết báo cáo
 • Kỹ năng xử lý xung đột, mâu thuẫn
 • Kỹ năng lập kế hoạch triển khai công việc
 • Kỹ năng đàm phán và thương lượng
 • Kỹ năng đàm phán và thương lượng

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ Xếp loại
Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ quốc tế
Bằng C tiếng anh Chứng chỉ quốc tế
Bằng B tiếng anh Chứng chỉ quốc tế
Chứng chỉ Toiec 400 Chứng chỉ quốc tế
Bằng A tiếng anh Chứng chỉ quốc tế
Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ quốc tế
Bằng C tiếng anh Chứng chỉ quốc tế