Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Trợ giảng tiếng Anh trẻ em (Bán thời gian)
Họ và Tên : Bùi Thị Ngọc Trăm
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 24-01-1998
Địa chỉ thường trú: 2174/29/9 đường Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 2174/29/9 đường Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908091423
Email: 1754042102tram@ou.edu.vn

Mục tiêu nghề nghiệp

Thực tập và trau dồi thêm kỹ năng sử dụng tiếng Anh

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Bùi Thị Ngọc Trăm