Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Võ Châu Thu Uyên
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 23-08-1999
Địa chỉ thường trú: 11/20B Mậu Thân, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ tạm trú: 860/60S/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 25 quận Bình Thạnh tp HCM
Điện thoại: 0834002777
Email: 1754010393

Mục tiêu nghề nghiệp

Áp dụng kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Có mức lương thoả đáng.

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.85 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kỹ năng

Thành tích đạt được

Đạt loại khá trong học kì vừa qua.

 

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Võ Châu Thu Uyên