Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Vũ Bạch Tường Vy
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 26-06-1999
Địa chỉ thường trú: 6/23 Khu Phố 5, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ tạm trú: 104 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0948823397
Email: 1754012108vy@ou.edu.vn

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

7/2017 - 11/2017 Bán thời gian
Buger Việt

12/2017 - Hiện tại Cộng tác viên/ Translator
Fanpage SHOWTIMEsubteam

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Vũ Bạch Tường Vy