Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : CV RESUME
Họ và Tên : Lê Ngọc Thủy Tiên
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 25-11-1999
Địa chỉ thường trú: 9a Trần Phú Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ tạm trú: 300/80 xô viết nghệ tĩnh quận bình thạnh tphcm
Điện thoại: 0834497676
Email: lengocthuytienjk@gmail.com

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

10/2017 - 1/2018 Bartender
Chamichi vietnam

4/2018 - 6/2018 Support all work
Gongcha VietNam

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Lê Ngọc Thủy Tiên